מקלט המס באיי קיימן - סדקים בסודיות?

חברה|מיסוי|פטור

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2013

מקלט המס באיי קיימן (Cayman Islands), הממוקם בים הקאריבי, מהווה מרכז אופשור פיננסי מהחשובים ביותר. באיי קיימן, בה גרים בסך הכול 30,000 תושבים מקומיים, יש כ-250 בנקים, עובדה המעידה על חשיבותו הפיננסית של מקלט המס זה. באיי קיימן רשומות כ-9,500 קרנות גידור מרחבי העולם, אשר מנהלות כ 2.2 טריליון דולר. מקלט המס באיי הבתולה הבריטיים (BVI) הוא מרכז האופשור השני בחשיבותו, שם פועלות כ-3,000 קרנות גידור.
 
בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים במקלטי המס בכלל, ובאיי קיימן בפרט, בכל הקשור לשמירה על סודיות החברות הרשומות שם ובעלי המניות.

להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: מקלטי מס - המדריך לתכנון מס.

מאמר זה פותח בסקירה של הוראות החוק והמיסוי ביחס לחברות במקלט המס באיי קיימן, ובהמשך דן בשינויים הצפויים באיי קיימן בכל הקשור לסודיות החברות הרשומות שם, בעלי המניות והדירקטורים באותן חברות. לשינויים אלה יהיו השלכות משמעותיות על אסטרטגיות תכנון מס בינלאומי.

להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: המדריך לתכנון מס.

הקמת חברות באיי קיימן

חוק החברות באיי קיימן שנחקק בשנת 1961 עבר שינויים רבים (בעיקר בשנת 1990 ובשנת 1995). חוק החברות של איי קיימן מבוסס על דיני החברות בבריטניה. שינוי חשוב נוסף התקבל בשנת 2011.

ניתן לפתוח ארבעה סוגים של חברות באיי קיימן. החברה שבה משתמשים רבות לצורך עסקים והשקעות בינלאומיות הינו חברה פטורה (Exempted company). החברה הפטורה היא הנפוצה ביותר.

כדי להקים חברה פטורה באיי קיימן, יש להגיש תזכיר ותקנון לרשם ולשלם אגרת רשם החברות. כמו כן, קיימת חובה להצהרה בשבועה לכך שעסקיה של החברה יתנהלו מחוץ לאיי קיימן. חברה בכזאת צריכה להחזיק בכתובת משרד רשומה באיי קיימן וכן חייבת למנות תושב מקומי שישמש כנציגה.

לסקירת אפשרויות להקמת חברות במקלטי מס השונים, ראו: הקמת חברה במקלטי מס

מיסוי ועלויות באיי קיימן

באיי קיימן לא קיים כל מיסוי ביחס לחברות או יחידים. לא קיים מיסוי על הכנסות, רווחי הון או דיבידנדים, וכמובן אין ניכוי מס במקור בהעברת הכסף לבעלי המניות. במקום מיסים, חברות משלמות אגרה שנתית. בנוסף לאמור, אין חובה להגשת דו"חות כפי שמקובל במדינות מערביות.

חשוב לציין כי ניתן לקבל התחייבות מהרשויות שלא יוטל מס למשך 20 שנה על החברה הפטורה.

פרסום מידע על החברות באיי קיימן

איי קיימן הודיעה לאחרונה כי היא שוקלת לפרסם לראשונה את שמות החברות הרשומות בה והדירקטורים של אותן חברות. מהלך זה נועד להתמודד עם הביקורת שמשמיעות מספר מדינות באירופה ובעיקר ארצות הברית על העזרה שאיי קיימן כביכול נותנת לחברות בינלאומיות להתחמק מתשלומי מסים.

יצוין כי הרשות המוניטארית באיי קיימן CIMA הציגה תוכנית שבה היא תיצור בסיס נתונים שיכלול בעיקר את קרנות הגידור הרשומות בתחומה כמו גם זהות המנהלים שלהן וזאת לאחר תהליך של התייעצות שיסתיים באמצע חודש מרץ 2013.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים