רשות המסים בוחנת הלוואות בעלים

משיכות בעלים|הלוואה|העלמת מס|פקיד שומה|דיבידנד

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2016

רשות המסים החלה לבחון הסכמי הלוואות בעלים מהחברות שבשליטתם, שנערכים בסוף שנת מס, תוך ניסיון להתחמק מתשלום מס. רשות המסים קבעה לאחרונה את היעד הבא שלה במאבק בהעלמות המס את המשיכות האישיות של בעלים מחברות בשליטתם לצרכיהם הפרטיים, המוצגות לעיתים כהלוואות בדיעבד, שעה שבפועל הכספים שנמשכו מהחברה לא חוזרים אליה.

ראו גם:
מיסוי משיכות בעלים
סיווג משיכת כספים מחברה בע"מ
משיכת כסף מחברה בע"מ: תכנון נכון יעלה פחות

פרקטיקה בעייתית

בהתאם לדיני המס, משיכה כספית מחברה עשויה להתחייב במס, לדוגמא אם היא מסווגת כמשכורת או כדיבידנד. מה באשר למשיכה של כסף מחברה שעל פניה נחזית כהלוואה שנטל בעל השליטה? השאלה בדרך כלל אם מדובר בהלוואה אמיתית. בהקשר זה נציין כי במחלקת החקירות ברשות המסים החלו באחרונה לבחון כרטסות של חברות רבות שבמהלך הדיונים האזרחיים שלהן מול רשות המסים עלה החשד להסוואת משיכות בעלים. כמעט בכל תיק מיסים הנידון בהליך אזרחי מתקיים דיון בעניין משיכות הבעלים, וצריך להגיע להסכמה עם פקיד השומה האם מדובר במשכורת, דיבידנד או הלוואה. לעיתים, בעקבות הדיון האזרחי, התיק מועבר למסלול הפלילי.

מתי התיק מועבר לפלילי?

בדיונים אצל פקידי השומה ברשות המסים לעיתים נדלקת נורה אדומה כאשר מדובר בהלוואות בעלים בסכומים גבוהים, של מעל מיליון שקלים. במקרים רבים, הנישומים מנהלים משא ומתן עם פקידי השומה ומתפשרים בדרך כלל, לדוגמא, מסכימים על סיווג המשיכה כבחלוקת דיבידנד. דיוני שומה בעניינים אלה אינם נדירים, וברוב המקרים לא מגיעים למסלול הפלילי ברשות המסים. הבעיה מתחילה עם נישומים העומדים על כך שהמשיכות שביצעו הן הלוואות לכל דבר ועניין, וכי הם מתכוונים להחזיר את הכסף לחברה. במקרים אלה, פקיד השומה מבקש הוכחות לכך כי מדובר בהלוואה, וכך אם אין הסכם הלוואה, הכולל מועדי החזר, ריבית והצמדה, עמדת הנישום נדחית.

אלא, שכן בדיוק עולה החשד לפלילים. במקרים מסוימים, פקידי השומה הבחינו כי לפתע הנישום מגיע עם הסכם הלוואה שנחתם לכאורה מספר שנים לפני הדיון. כאשר פקיד השומה רואים הסכמי הלוואה הנחזים להיות פיקטיביים, לדוגמא שנוצרו אחרי שהחלו דיוני השומה, הדיון עובר למסלול הפלילי.

ראו גם:
עבירות מס בהתאם לסעיף 220 לפקודה
תשלום כופר בעבירות מס

מקרה מבחן

מחלקת החקירות בפקיד שומה תל אביב ניהלה לאחרונה תיק פלילי נגד בעלים של חברה רעייתו, שותפו ורואי החשבון של החברה, לאחר שבמסגרת חקירה סמויה התגלה חשד, כי בדצמבר 2013 חולק בחברה דיבידנד לבעלי המניות בסך כולל של כ-1.5 מיליון וחצי שקל, אך החברה לא דיווחה על כך לרשויות המס ולא העבירה את המס שנוכה במקור בגין החלוקה. כמו כן עלה חשד נוסף, בנוגע למשיכות הכספיות מהחברה. פקיד השומה טען כי רואי החשבון של החברה סייעו לבעלי החברה להונות את רשות המסים ולהסוות חלק מהסכומים שנמשכו מהחברה כהלוואה שניתנה לבעלים.

מבקשות המעצר שהוגשו לבית משפט השלום בת"א בעניינם של החשודים, נכתב, כי "החשודים ניסו להונות את רשות המס, תוך מתן הסברים תמוהים שאינם עולים בקנה אחד עם המציאות ועם פקודות היומן לגבי חלוקת דיבידנד נוספות עליהן הם אחראים". פקיד השומה טען כי לא היה הסכם הלוואה ולא היו החזרים של כספים לקופת החברה, מלבד הזרמת מזומנים קטנה לחברה מטעמים אחרים, כך שלגישתו היה צורך לסווג את הכספים שחולקו או כמשכורת המחויבת במס שולי (כ 50%) או כדיבידנד המחויב במס בשיעור שבין 30%-32%.

בעקבות החקירה נגד החשודים, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם, בעלי המניות ורואי החשבון נחקרו ונאספו עדויות נוספות, שלטענת פקיד השומה מבססות את החשד נגדם. מהחקירות שבוצעו עולה כי רואי החשבון קיבלו את ההחלטה על חלוקת דיבידנד, ויידעו את בעלי המניות בחברה במעמד החתימה על הדוחות הכספיים וקיבלו את הסכמתם, וזאת על אף שברור לכולם כי אין כסף בחברה לשלם את המס בגין הדיבידנד, זאת במטרה להקטין את יתרת משיכות הבעלים מהחברה שבהליך שומתי אזרחי יחויבו במס, ובכך נמנעו מחיוב מס מיידי.

בנוסף, נכתב בבקשה של רשות המסים כי החשודים הגדילו לעשות, שעה שערכו מסמך אשר מציג את יתרת משיכות הבעלים לאחר הדיבידנד, כהלוואה בין בעלי המניות לחברה, תוך שמסמך ההלוואה נושא את התאריך 6.1.2014, בעוד שהוא נחתם בפועל בספטמבר 2015, בסמוך לתחילת דיונים עם פקיד השונה האזרחי, מחשש למיסוי משיכות הבעלים הגבוהות, כשהמסמך אף לא מייצג נכונה את מצב הדברים בין בעלי החברה לבעלי מניותיה.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים