תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי

שירותים|אלקטרוני|מע"מינטרנט|מסים

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

מרץ 2016

בהתאם לתזכיר חוק חדש של משרד האוצר, ניתן יהיה להטיל מס ישראלי בגין רכישת מוצרים ושירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה המסופקים על ידי חברות וגופים, כמו גוגל, פייסבוק ואמזון, שמושבם אינו בישראל (להלן - תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי). בהתאם להערכות של משרד האוצר, אם יתקבל תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי, הדבר יוביל לתוספת הכנסות של עשרות מיליוני שקלים למדינה בשנה.

בדברי ההסבר לתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי נאמר כי הכלכלה הדיגיטלית ואספקת שירותים אלקטרוניים הם שירותים שצמיחתם מהירה ונפח פעילותם עולה משנה לשנה, כך שתוספת ההכנסות עשויה לגדול באופן ניכר מרגע ששינוי החוק יוטמע באופן מלא.

ראו גם:
מיסוי פעילות באינטרנט של חברות זרות
רשות המסים נגד חברות אינטרנט

תזכיר החוק

בהתאם לתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי, אדם פרטי או עוסק שלא במהלך עסקו, שהם תושבי ישראל ורוכשים "שירות דיגיטלי", כמוגדר להלן, מתושב חוץ, יהיה נותן השירות הזר חייב בתשלום המס. זהו למעשה המהפכה הגדולה של תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי. לצורך זה, נקבע בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי כי תושב חוץ המספק שירותים דיגיטליים, או מפעיל חנות אינטרנטית שבאמצעותה ניתן שירות דיגיטלי, יהיה חייב ברישום בישראל. תושב חוץ לעניין תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי למעט תושב חוץ שיש לו עסקים או פעילות בישראל, שכן במקרה זה לפי הוראות סעיף 60 לחוק, הוא חייב בכל אופן ברישום ובדיווח בישראל.

תושב החוץ לעניין זה, לא יירשם כעוסק רגיל, אלא במרשם ייעודי נפרד, וכן יגיש דו"ח לרשות המסים בדרך שיקבע שר האוצר בצירוף התשלום הנובע מפעילותו. הדו"ח שיוגש לרשות המסים בהתאם לתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי יכלול את סך מחיר העסקות לתקופת הדיווח ואת המע"מ הנובע מהן. לדוגמא, אם אתר אינטרנט מוכר ספר דיגיטלי לישראלים, בעלי האתר יצטרכו לדווח על כך לרשות המסים ולשלם מע"מ בהתאם.

בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מוגדרים "שירותים אלקטרוניים" ככוללים בין השאר אספקת תוכנות, מוצרי בידור, ספרים, מוזיקה, הימורים, משחקים, תוכניות טלוויזיה, סרטים, שידורי אינטרנט ושירותי הוראה מרחוק. "שירותי תקשורת" מוגדרים כשירותי טלפוניה, פקס ושירותי גישה לאינטרנט.

בהתאם לדיני המס נכון להיום, מקבל השירות אמור להתחייב בתשלום מע"מ גם אם מדובר באדם פרטי, אלא שקיים קושי בגביית המס מאנשים פרטיים, להבדיל מבתי עסק. היות ומדובר בשרות שניתן לתושב ישראל (גם אם בפועל ניתן מחוץ לישראל), יראוהו כאילו ניתן בישראל, ובשל כך העסקה חבה בעיקרון במע"מ.

בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מוצע לחייב חברות בינלאומיות המספקות שירותים כאמור לעיל, ברישום בישראל ובתשלום מע"מ למדינה. המשמעות היא העברת הנטל מצרכן השירותים לנותן השירותים. כך, בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מוצע לקבוע כי בגין אספקת שירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה לתושב ישראל מאת תושב חוץ, יהיה החייב בתשלום המס — נותן השירות. אולם, במידה וניתן השירות לעוסק במהלך עסקו או למלכ"ר או למוסד כספי במהלך פעילותו יהיה מקבל השירות החייב בתשלום המס, וזאת בהתאם לדיני המס כיום. כמו כן בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מוצע לתקן את החוק כך שעוסק ישראלי המספק שירותים לתושב ישראל יהיה חייב בתשלום מס מלא, גם אם השירות ניתן מחוץ לישראל.

בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מוצעת גם הטלת חבות על תושב החוץ, לשמור תיעוד רלוונטי לתקופה של עשר שנים, ולמנהל רשות המסים ניתנת סמכות להוציא לתושב החוץ שומות על פי מיטב השפיטה לתקופה של 10 שנים אחורה. מדובר ללא ספק בהוראות חוק דרקוניות. אוסיף ואציין כי קיימת בעיה נוספת עם הוראות תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי, בקשר לקיזוז מס התשומות, שהרי המע"מ משולם בישראל, אך התשומות משולמות במדינה אחרת. לא קיימת התייחסות לכך בתזכיר חוק מיסוי דיגיטלי.

ראו גם: חוזר מס הכנסה בנושא מיסוי חברות אינטרנט

המלצות ארגון ה OECD

תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מבוסס על העיקרון שבמצבים שבהם מדובר בצדדים לעסקה ממדינות שונות צריך למנוע מצב של כפל פטור ממס. תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי מבוסס על פרויקט BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) שמקדם ארגון OECD, אשר נועד להתמודד עם תכנוני מס בינלאומיים של חברות גלובליות.

אחת השאלות ביחס למוצרים דיגיטליים היא היכן ייגבה מע"מ על עסקות חוצות גבולות במוצרים כמו אפליקציות. מדינות יכולות שלא לדעת על ביצוע עסקאות אשר בוצעו באינטרנט, וכך יש פוטנציאל של הפסד מס למדינת התושבות של הצרכן ולמדינת התושבות של נותן השירותים. הפתרון שהוצע על ידי  ארגון ה-OECD במסגרת תוכנית BEPS היה להשתמש ב"עקרון היעד", ולגבות את המע"מ במדינת התושבות של לקוח הקצה אשר מקבל את השירותים. הקביעה מהו היעד של העסקה אינה תמיד פשוטה, אך ב–OECD קבעו מספר כללים שנועדה לסייע בכך. החקיקה המוצעת מיושמת כבר במדינות שונות בעולם, ובעיקר באירופה. תזכיר חוק מיסוי דיגיטלי נועד ליישם את הכללים האלה גם בישראל.

להרבה בעניין פרויקט ה-BEPS, ראו: תוכנית ה- BEPS והמאבק בתכנוני מס בינלאומיים

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה לדיני מיסים ומיסוי בינלאומי

טואול - בניית אתרים