עדכוני מיסוי בינלאומי - פברואר 2016

צרפת|ארצות הברית|ארגנטינה|תאילנד|איטליה|אוסטרליה|ברזיל|אמנות מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פברואר 2016

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף.

צרפת

צרפת אישררה לאחרונה את ההסכם המולטילטרלי של ה-OECD להחלפת מידע באמצעות חקיקה Law No. 2015-1778.

ראו גם:
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
האמנה הרב-צדדית בענייני מס
תקן לחילופי מידע אוטומטיים בענייני מסים
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
חילופי מידע אוטומטיים  

ארצות הברית

משרד המשפטים האמריקאי הודיע על הסדר שנחתם עם בנק שוויצרי בשם – Lombard Odier & Co Ltd. במסגרת ההסדר החדש, הוסכם כי הבנק ישתף פעולה עם משרד המשפטים בעניין הלקוחות שהעלימו מס, וכן ישלם קנס בגובה של כ 100 מיליון דולר.

ראו גם:

חשבונות בנק זרים של ישראלים נחשפו
רשות המסים בעקבות חשבונות הבנק בשוויץ
  
להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית

ארגנטינה

ארגנטינה אימצה בחקיקה שלה את התקן לחילופי מידע אוטומטיים, לרבות קביעת נהלים ביחס לבנקים. לעניין זה, ראו - General Resolution 3826 (AFIP).

ראו גם:

התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
 

תאילנד

בתאילנד החליטו לבצע מספר שינויים בחוקי המס במטרה לעודד משקיעים זרים מרחבי העולם שישקיעו במדינה. להלן סקירה תמציתית של חלק מהשינויים שאושרו:

1.       לאחר שנעשו הפחתות במס החברות בעבר, הוחלט כי הפחתת מס החברות הזמני בתאילנד יהפוך לקבוע ויעמוד על 20%.

2.       בנוסף להפחתת מס החברות, הוחלט על מתן פטור ממס חברות ופטור ממס על דיבידנד למשך 10 שנים לגופי הון סיכון בתנאים מסוימים, וזאת בכדי לקדם ולעודד את הקמתן של חברות הזנק במדינה.

ראו גם: מיסוי השקעות בתאילנד

איטליה

חקיקה חדשה באיטליה מציעה לאמץ את סעיף 13 בהמלצות ה- Base Erosion and Profit Shifting של ארגון ה OECD, בעניין חובת הדיווח הבינלאומי על עסקאות (CbC). בחקיקה נקבעו הוראות יישום שונות ותנאים ביחס לתחולת החוק על חברות תושבות איטליה.

להרחבה בעניין פרויקט ה BEPS, ראו:

תוכנית ה- BEPS והמאבק בתכנוני מס בינלאומיים
התוכנית של הOECD  למאבק בתכנוני מס

אוסטרליה

רשות המיסים באוסטרליה פרסמה לאחרונה הנחיות ביחס לתכנוני מס של חברות בינלאומיות, לרבות לעניין אפשרות לגילוי מרצון ביחס לפרקטיקות שהן בניגוד לדיני המס. בהקשר הישראלי, נציין כי החלו מגעים לחתימה על אמנת מס בין ישראל לאוסטרליה. הפגישה הראשונה בין צוותי המשא-ומתן לקראת חתימה על אמנה למניעת כפל מס בין ישראל לאוסטרליה אמורה להתקיים בחודש יוני 2016.

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
ברזיל

חקיקה חדשה בברזיל בנושא דיווח על הכנסות בלתי מדווחות (Law 13,254/2015), אושרה לאחרונה על ידי נשיא המדינה והיא פורסמה ברשומות. מדובר בחקיקה המאפשרת גילוי מרצון, בין היתר, על הכנסות בלתי מדווחות בחשבונות בנקים המוחזקים על ידי אזרחי המדינה מחוץ לברזיל ((Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, RERCT).

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:

נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

אמנות מס

להלן עדכונים בנושא אמנות למניעת כפל מס:

  • אלבניה-ישראל: בהתאם למקורות שונים באלבניה בכוונת אלבניה להתחיל במשא ומתן לקראת חתימה על אמנה למניעת כפל מס.
  • גרמניה-סין: האמנה החדשה למניעת כפל מס החדשה בין גרמניה לסין אושררה על ידי גרמניה (פורסם ב Bundesgesetzblatt No. 35). האמנה החדשה מחליפה את אמנת המס הישנה בין גרמניה לסין משנת 1985.
  • יפן-צ'ילה: אמנה למניעת כפל מס נחתמה בין יפן לצ'ילה.
  • צרפת-לוקסמבורג: הפרוטוקול לאמנת המס בין צרפת ללוקסמבורג הכהס לאחרונה לתוקף.

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון

 

2all - בניית אתרי אינטרנט