יישום חילופי מידע אוטומטיים

רשות המסים|מס|אכיפה|תושב ישראל|חשבון בנק
ד"ר אבי נוב, עו"ד 
נובמבר 2015
אם אתם עדיין מחזיקים בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, כדאי לכם לפעול בהקדם על מנת להסדיר את הדיווח, לרבות הגשת בקשה לגילוי מרצון לרשות המסים. כל שעליכם לעשות הוא לאסוף את החומר הרלוונטי, לרבות דפי בנק וכן מסמכים המעידים על מקור הכסף בחשבון הבנק, ואז לפנות לעורך דין המתמחה במיסים ובמיוחד בטיפול וייצוג בהליכי גילוי מרצון. הניסיון של עורך הדין בטיפול וייצוג בהליכי גילוי מרצון הוא הכרחי על מנת להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבור בעל חשבון הבנק בחו"ל, ובמיוחד הפחתת תשלום המס עד כמה שניתן בהתאם לנסיבות.
הנוהל לגילוי מרצון שפורסם בשנת 2014 מחליף את הנוהל הקבוע שפרסמה רשות המסים לפני יותר מעשר שנים. הנוהל החדש לגילוי מרצון ביחד עם הוראת השעה שהוארכה, כוללים שלושה מסלולים: הראשון, גילוי מרצון רגיל – הבקשה לגילוי מרצון מוגשת לרשות המסים עם השם והתעודת זהות של בעל חשבון הבנק הבלתי-מדווח בחו"ל. השני, גילוי מרצון אנונימי. במקרה זה הבקשה לגילוי מרצון מוגשת לרשות המסים ללא השם של בעל חשבון הבנק הבלתי-מדווח בחו"ל. השם המלא לרבות מספר תעודת זהות ופרטים מזהים אחרים יימסרו לרשות המסים רק לאחר הסדר עם פקיד השומה בנושא מיסוי ההכנסות. המסלול השלישי נקרא המסלול ירוק והוא מאפשר הגשת דיווחים שנתיים ללא צורך בניהול משא ומתן עם מחלקת החקירות ברשות המסים, והוא מיועד לנישומים בעלי הון של עד שני מיליון שקל והכנסה של עד חצי מיליון שקל.
להרחבה בעניין נוהל גילוי מרצון, ראו:
התוכנית החדשה לגילוי מרצון 
הפרקטיקה בתיקי גילוי מרצון
נוהל חדש לגילוי מרצון, 2014
גילוי מרצון הוראת שעה, 2014
הוראת ביצוע נוהל גילוי מרצון
עדכונים בנושא גילוי מרצון - אוקטובר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון - ספטמבר 2015
עדכונים בנושא גילוי מרצון – אוגוסט 2015
דיווח על חשבונות בנק בחו"ל
ישנם שני תהליכים שדוחפים את בעלי חשבונות הבנק הבלתי-מדווחים בחו"ל, להסדיר את מצבם. ראשית, השינויים בנושא חילופי המידע בין מדינות בענייני מסים ובעיקר אימוץ התקן לחילופי מידע של ה-OECD, והעברת מידע אוטומטי , גורמים לסדקים בסודיות הבנקאית, כך שלא ניתן להסתתר יותר מאחורי חוקי הבנקאות שהיו מקובלים בעבר. נראה כי יישום התקן לחילופי מידע בינלאומיים בשנים הקרובות, עתיד לשנות את עולם הבנקאות המוכר כיום.
התהליך השני המתרחש במקביל לתהליך הראשון שהזכרנו לעיל, הוא המאמץ הבלתי נלאה של רשויות המס להגיע להסדרים עם כל מי שהוא בעלים של חשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל. רשות המסים פרסמה בפעם השלישית נוהל לגילוי מרצון המוגבל בזמן, כאמור לעיל, והיא מאפשרת לכל המחזיקים בחשבון בנק בלתי-מדווח בחו"ל, להצהיר על הנכסים ולדווח כל ההכנסות, מבלי שיינקטו הליכים פליליים נגדם.
להרחבה בעניין חילופי המידע, ראו:
התקן לחילופי מידע אוטומטיים
האמנה המולטילטרלית לחילופי מידע
חילופי מידע אוטומטיים
יישום התקן לחילופי מידע אוטומטיים יספק לרשויות המס נתונים ומידע רב, וזה יעורר שאלות רבות ביחס לאכיפת חוקי המס בזירה הבינלאומית. השאלה היא עד כמה יכולה מדינה לאכוף את חוקי המס שלה ביחס לאזרחיה שאינם גרים בתחומה ו/או שפועלים במדינות אחרות? בעבר, האכיפה של חוקי מס בזירה הבינלאומית הייתה כמעט בלתי-אפשרית, אך בשנים האחרונות חלו שינויים שונים המעניקים כוח רב לרשויות המס בעולם. ברור כי הכוח המופקד בידי רשויות המס עשוי להיות מנוצל לרעה, ויש להניח כי יהיו אזרחים רבים שייחשפו להליכים שונים ומיותרים.   
כדי להבין מה צופן העתיד בתחום הזה של חילופי מידע אוטומטיים, הניחו לדוגמא כי ישראלי עבר לגור במדינה אחרת ו/או החל בפעילות עסקית במדינה אחרת. הניחו עוד כי אותו ישראלי מחזיק בחשבון בנק באותה מדינה אחרת, והוא אינו מדווח על כך לרשות המסים בישראל. במקרה של מדינת אמנה, רשות המסים יכולה בעיקרון לייזום הגשת בקשה למידע מהמדינה האחרת אודות פלוני, ואילו בעוד מספר שנים המידע הזה יגיע לישראל באופן אוטומטי. כעת לאחר שהמידע הרלוונטי הגיע לישראל, השאלה היא מה יכולה רשות המסים לעשות כנגד אותו פלוני? אם הוא בישראל, ניתן כמובן לבצע חקירה מקומית, אך מה ניתן לעשות עם אותו פלוני אינו מגיע לישראל? שאלה זאת רלוונטית גם ביחס לתושבי חוץ הנמצאים ו/או הפועלים בישראל - האם מדינות מושבם יכולות לאכוף את דיני המס שלהם בישראל?
שאלות אלה ואחרות יעסיקו את רשויות המס בעולם בשנים הקרובות. ככל שהעולם נעשה גלובלי יותר מבחינת תנועות האנשים וההון, כך יכולת ההמנעות ואף ההתחמקות ממס גדלה, ובמקביל אתגרי הגבייה ואכיפת חוקי המס מתגברים.
העתיד של האסטרטגיות לתכנון מס
האם נסגרו הדלתות בפני האסטרטגיות לתכנון מס? אין ספק כי לנישומים נהיה קשה יותר לבצע תכנוני מס מורכבים ובעיקר בינלאומיים. כך לדוגמא, השימוש בחברות הנמצאות במקלטי מס הפך למלאכה מורכבת המצריכה השקעת משאבים מרובים כדי לעמוד בסטנדרטים הנדרשים. רשויות המס בעולם, בגיבוי ארגון ה-OECD, יצרו מנגנונים חדשים, כמו התקן לחילופי מידע אוטומטיים, לתקיפת אותם תכנוני מס. בהקשר זה, מידי שנה צצות הוראות אנטי תכנוניות חדשות המגבילות את תכנוני המס.
ברור גם שלא ניתן להסתיר כספים כפי שהיה מקובל העבר. כך לדוגמא, מערכת הבנקאות בשוויץ שהייתה סמל ומופת לסודיות הבנקאית הפכה להיות שקופה, והבנקים למעשה פועלים לסגירת החשבונות הבלתי-מדווחים. מצד אחד, מהפכת המידע בענייני מס, ובעיקר העברת המידע האוטומטי, נותנת כוח רב לרשויות המס בעולם, אך מצד שני, קשיי האכיפה והעלויות המתלוות לכך, וגם היעדר הדדיות בחילופי המידע, יאפשרו לנישומים מתוחכמים להמשיך לשלם פחות מסים, בדרכים חדשות ויצירתיות. רשויות המס נמצאות תמיד בעמדת נחיתות מול תכנוני המס והיצירתיות של הנישומים.  
ראו גם:
חילופי מידע לפי הסכם בין–לאומי: הצעת חוק
העברת מידע אוטומטי בענייני מסים
רשות המסים תפעל נגד בעלי חשבונות בנק בחו"ל
להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי) 
להרחבה בנושא תכנון מס, ראו: 
המדריך לתכנון מס 
להרחבה בנושא מקלטי מס, ראו: 
מקלטי מס - המדריך לתכנון מס
ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 
אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי
ד"ר אבי נוב, עו"ד, מומחה למיסוי בינלאומי, ומייצג בתיקי גילוי מרצון
טואול - בניית אתרים