פסקי דין מס הכנסה

הכנסות|מיסוי|סיווג|מס הכנסה|קיזוז


במדור זה ירוכזו תקצירים של פסקי דין בתחום המיסוי הישראלי. להשלמת התמונה ראו גם מדור מאמרים, מדור חדשות מיסוי, וכן מדריך אמנות מס. אין לסמוך על האמור בתקצירים כעצה משפטית, שכן לבעיות משפטיות תשובות שונות התלויות בעובדות של כל מקרה ומקרה. מוצע להיוועץ בעורך דין בכל מקרה לפני שמסתמכים על פסקי דין המפורטים כאן, והאמור כאן איננו בשום פנים ואופן תחליף להיוועצות כזאת.

לפסקי דין נוספים ראו:
פסקי דין מס הכנסה
פסקי דין זרים בענייני מסים
פסקי דין מיסוי בינלאומי
פסקי דין מס ערך מוסף

רשימת פסקי הדין 
יורם סגל - סיווג הכנסה כמשכורת או ריווח הון [ע"מ 8633-02-14, יורם סגל נגד פקיד שומה נתניה (טרם פורסם)]
אבי בן דוד - מיסוי מכירת תוכנה [ע"מ 49967-12-13, אבי בן דוד נגד פקיד שומה תל אביב (טרם פורסם)]
קונטירה - אופציות כהוצאה [ע"מ 40433-11-12, קונטירה טכנולוגיות נגד פקיד שומה תל אביב (טרם פורסם)]
בנימין שרגא - הורשת הפסדים [ע"מ 41641-01-14 בנימין שרגא נגד פקיד שומה חולון (טרם פורסם)]
ש.א - הסבת הכנסה [ע"מ 11034-02-13, ש.א נגד פקיד שומה נתניה (טרם פורסם)]
פולק יהודה - מיסוי כספים בחשבון בנק [ע"מ 11684-09-12, פולק יהודה נגד פקיד שומה גוש דן (טרם פורסם)]
ספידי לינק - קיזוז הפסדים מעסק [ע"מ 46960-07-13, ספידי‑לינק בע"מ נגד פקיד שומה תל אביב 3 (טרם פורסם)]
בראון פישמן - הוצאות מימון וסוגיית "עסק" [ע"א 3892/13, בראון‑פישמן נגד פקיד שומה למפעלים גדולים (טרם פורסם)]
מקסון ישראל - שינוי מבנה עסקי [ע"מ 46602-05-14, מקסון ישראל בע"מ נגד פקיד שומה כפר סבא (טרם פורסם)]
עלי בייגל - שירותי ניהול\משכורת [ע"מ 1065-09, עלי בייגל נגד פקיד שומה פתח תקווה (טרם פורסם)]
מגדניית הדר - פס"ד בעליון, שחיקת ערך הלוואה במטבע חוץ [ע"א 2810/13, חברת מגדניית הדר בע"מ ואח' נגד פקיד שומה ירושלים (טרם פורסם)]
מגדניית הדר - פס"ד במחוזי, שחיקת ערך הלוואה במטבע חוץ [ע"מ 22037-11-11, חברת מגדניית הדר בע"מ נגד פקיד שומה ירושלים (טרם פורסם)] 
שאול גרבורג - מענק פנטום, סיווג הכנסות [ע"מ 12172-01-11, שאול גרבורג ואח' נגד פקיד שומה גוש דן (טרם פורסם)]
מוסא יודעים - סיווג הכנסות [ע"מ 41410-12-10, מוסא יודעים נגד פקיד שומה חיפה (טרם פורסם)]
קרן תל אביב לפיתוח - שירותי ניהול\משכורת [ע"מ 28320-05-12, קרן תל אביב לפיתוח נגד פקיד שומה תל אביב 5 (טרם פורסם)]
יצחק פלומין - הענקת דירות: מתנה או עסקה חייבת? [ע"א 490/13, יצחק פלומין נגד פקיד שומה חיפה (טרם פורסם)]
בנלי טל בעליוןמיהו החייב במס? [ע"א 732/15, בנלי טל נגד פקיד שומה גוש דן (טרם פורסם)]
בנלי טל - מיהו החייב במס? [ע"מ 4199-11-11, בנלי טל נגד פקיד שומה גוש דן (טרם פורסם)]
נכסי ארקין - קיזוז הפסד הון מירידת שער [ע"מ 1575-09-12 נכסי ארקין בע"מ נגד פקיד שומה למפעלים גדולים (טרם פורסם)]
כלל פיננסים - קיזוז הפסד הון מירידת שער [ע"מ 13485-02-13, כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ נגד פקיד שומה תל אביב 5  (טרם פורסם)]
גליקמן - מענק חד פעמי [ע"מ 24802-09-11, אליהו זאב גליקמן גילת נגד פקיד שומה כפר סבא (טרם פורסם)]
חיים ניסים - מענק הפרטה [ע"א 2640/11, פקיד שומה חיפה נגד חיים ניסים (טרם פורסם)]
ג'ולוס שוקי הון - קיזוז הפסדים [ע"א 8285/10, ג'ולוס שוקי הון נגד פקיד שומה למפעלים גדולים (טרם פורסם)]
אדווטק טכנולוגיות - סיווג הכנסות, ועוד [ע"א 874/08, אדווטק טכנולוגיות נגד פקיד שומה עכו (טרם פורסם)]
דלאל מיסוי בפירוק שותפות [עמ"ה 1238-05, יצחק דלאל נגד פקיד שומה רחובות (טרם פורסם)]
כ.צ.ט - הטבות לפי חוק עידוד השקעות הון [ע"מ 56410-11-10, כ.צ.ט. נוביס בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים (טרם פורסם)]
אדהן כרמלי - תנאים למפעל מוטב [ע"מ 55001-01-11, אדהאן כרמלי נגד פקיד שומה ירושלים (טרם פורסם)]
מאיר אבידן - מיסוי הסכם אי-תחרות [ע"מ 24270-01-11, מאיר אבידן נגד פקיד שומה חיפה (טרם פורסם)]
יוסף ברנע - מיסוי הסכם אי-תחרות [ע"מ 29425‑01‑11, יוסף ברנע נגד פקיד שומה כפר סבא (טרם פורסם)]
יהושע שריג סיווג משיכת בעלים מחברה [ע"מ 414-10 יהושע שריג ואח' נ' פקיד שומה (טרם פורסם)]
ש.י. שם טוב סיווג משיכת בעלים מחברה [ע"מ 1911-10-10ש.י. שם טוב בע"מ ואח' נגד פקיד שומה ירושלים 1 (טרם פורסם)]
תדיראן - סיווג עסקה כמוניטין [ע"מ 1052-06, תדיראן בע"מ נ' פקיד שומה מפעלים גדולים (טרם פורסם)]
אביעד פרל - סעיף 94ב, עסקה מלאכותית [ע"א 8500/10 אביעד פרל ואח' נגד פקיד שומה ירושלים 1 (טרם פורסם)]
חיים קרן - מיסוי תגמול לתובע ייצוגי [ע"א 1834/07, חיים קרן נגד פקיד שומה גוש דן (טרם פורסם)]
דוד פלומין - סיווג הכנסות [ע"מ 38937-01-10, דוד פלומין ואח' נגד פקיד שומה חיפה (טרם פורסם)]
בלטינסקי - מרכז חיים  והקלות מס ליישובים [בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו ע"מ 28132-04-10 בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו (טרם פורסם)]
גזית החזקות  - קיזוז הפסדים לפי חוק התיאומים [ע"א 8876/09, גזית החזקות בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב 4 (טרם פורסם)]
דמארי והירשזון  - קיזוז הפסדים רטרואקטיבי [ע"א 4157/13 דמארי והירשזון נגד פקיד שומה רחובות (טרם פורסם)]
תקשוב בע"מ - מיסוי עסקאות Dividend-Stripping [ע"א 2965/08, סגנון שרותי תקשוב בע"מ נ' פקיד שומה פתח-תקווה].
זיו האפט - מבחן "מרכז הכובד היחסי" [פרק (ת"א) 13800-10-10‏,‏ זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ נ' סיביל יורופ פאבליק קו. לימיטד].
סולל בונה - "שליטה וניהול" [עמ"ה 130/90, 175/90 סולל בונה ארצות חוץ, סולל בונה פיתוח נגד פקיד שומה, "מיסים" ח/2 (אפריל 1994)].
כלכליסט - פרסום הסדר פשרה [עמ"ה 27082-04-11, כלכליסט נגד שלמה נחמה (טרם פורסם)]
דפנה לשם - דמי שכירות מ 24 נכסים, האם עסק? [ע"מ 1001/09, דפנה לשם ואח' נגד פקיד שומה תל אביב 4 (טרם פורסם)]
שרגא בירן - דמי שכירות מכסים רבים, האם עסק? [ע"מ 30384-01-15, שרגא בירן נגד פקיד שומה ירושלים (טרם פורסם)]

ניתן לקבוע פגישה עם 
עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

יש להסתמך רק על הנוסח הרשמי של פסקי הדין ובכל מקרה אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

טואול - בניית אתרים