הצעות לרפורמה במס בארצות הברית, 2015

מס רווחי הון|חברה|רווח|מס חברות|מס עיזבון

ד"ר אבי נוב, עו"ד

מאי 2015

בתקופה האחרונה הוגשו מספר הצעות לרפורמה במס בארצות הברית, הכוללות שינויים דרמאטיים במשטר המס האמריקאי. במידה ויאושרו אותן הצעות לרפורמה במס בארצות הברית הן ישפיעו לרעה, בין היתר, על תושבי ישראל המשקיעים בארצות הברית. להלן סקירה תמציתית של חלק מההצעות לרפורמה במס בארצות הברית.

מס רווחי הון

נכון להיום שיעור מס רווח ההון הפדראלי בארצות הברית החל על יחידים, ככל שמדובר בהחזקת הנכס לתקופה של למעלה משנה (החזקה לטווח ארוך), הוא עד 20%. לשיעור המס הפדראלי, יש להוסיף מס מדינתי, ככל שחל, לפי העניין. מאידך, ככל שמועד ההחזקה של הנכס הוא פחות משנה, מס רווח ההון החל על יחיד לגבי הינו שיעורי המס הרגילים החלים על הכנסתו של יחיד, בהתאם למדרגות המס הפדראלי (עד שיעור של 39.6%).

בהתאם להצעת הרפורמה במס בארצות הברית, יועלה שיעור מס רווחי ההון הפדראלי במקרה של החזקה לטווח ארוך לשיעור של כ-24%. מבחינת משקיעים מישראל, הצעת הרפורמה במס בארצות הברית בהקשר זה, היא חדשות רעות, שכן אם יוטל על הרווח גם מס מדינתי, הרי שסך שיעור המס בארצות הברית עשוי להיות יותר מ-25%, ובהתאם גבוה משיעור מס רווח ההון בישראל (שהוא נכון להיום כ-25% ככל שמדובר בהחזקת מניות על ידי מי שאינו בעל שליטה בחברה), וכך לא ניתן יהיה לקבל זיכוי מיידי על המס הזר ששולם בארצות הברית. עודפי הזיכוי יעברו אמנם ל-5 השנים הבאות, אך כלל לא בטוח שניתן יהיה להשתמש בהם.

מס על חברות בחו"ל

בהתאם להצעת הרפורמה במס בארצות הברית מס של 19% לפחות על רווחי חברות אמריקאיות הרשומות מחוץ לארה"ב, בין שהן יעבירו את הרווחים לארה"ב ובין שלא. בעיקרון, חברות אמריקאיות משלמות מס חברות בגובה 35% על רווחים שנוצרו מחוץ לארה"ב רק אם אלה מועברים למדינה. לפיכך, המס בהתאם להצעת הרפורמה במס בארצות הברית בשיעור של 19% אמור לעודד חברות להעביר רווחים ממדינות זרות לארה"ב. כמו כן, בהתאם להצעת הרפורמה במס בארצות הברית יוטל מס בשיעור של 14% על הון אשר חברות אמריקאיות שומרות במקלטי מס. הכוונה לתאגידי ענק כדוגמת גוגל ואפל. היקף ההון של חברות אמריקאיות במקלטי מס מוערך כיום ב־2 טריליון דולר. הצעות מיסוי אלה כלולות בטיוטת תקציב בהיקף כ-4 טריליון דולר לשנת 2016. 

מס חברות

במקביל להעלאת שיעורי המס כאמור לעיל, הצעת הרפורמה במס בארצות הברית מציעה שינוי דרמאטי בשיעור מס החברות בארה"ב. הכוונה היא להפחית את מס החברות הכללי מ-35% ל־28%, וביחס לחברות שיש להן מפעלי ייצור בארה"ב, הן ייהנו ממס חברות של 25%. 

מס עיזבון ומס המתנות

בהתאם לדיני המס כיום בארצות הברית, יחיד המוגדר כ- U.S Person, כפוף למס עיזבון ומס מתנות. עם זאת, יחיד המוגדר כ- U.S Person זכאי ליהנות מפטור בעת הורשת נכסים בסכום כולל של עד 5.4 מיליון דולר.

במסגרת הצעת הרפורמה במס בארצות הברית, מוצע להקטין את תקרת הפטור לסך של כ-3.5 מיליון דולר. נציין בהקשר זה כי מס העיזבון ומס המתנות אינם נחשבים כ“מסי חוץ” כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, ולפיכך אינם ניתנים לקיזוז כנגד מיסים המוטלים בישראל.

לעניין זה, ראו: מדריך מיסוי בינלאומי זיכוי ממס, כולל המלצות לתכנון מס

ראו גם: פרשנות בעניין זיכוי מיסי חוץ

בהקשר של מס עיזבון בארצות הברית נציין עוד כי יחיד שאינו מוגדר כ -U.S Person, אשר מחזיק נכסים בארצות הברית ו/או מניות של חברות אמריקאיות כפוף למס העיזבון על נכסים אלה והוא יוכל ליהנות מפטור ממס עיזבון בגין שווי של עד 60,000 דולר בלבד. אין כוונה בשלב זה לתקן את ההוראות ביחס ליחיד שאינו מוגדר כ -U.S Person.

נציין גם כי בהצעת הרפורמה במס בארצות הברית נדונה האפשרות לביטול תכנון מס של נאמנויות. בהתאם להצעה המתגבשת יבוטל מנגנון ה – step-up ביחס לנכסי היורשים אשר נקבע ביום פטירת המוריש. ראו גם: Step Up לנכסים שהתקבלו מחו"ל

להרחבה בנושא מיסוי אמריקאי, ראו: מדריך מיסוי בארצות הברית 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

 

טואול - בניית אתרים