עדכוני מיסוי בינלאומי - אפריל 2015
 

צ'ילה|הודו|בריטניה|רוסיה|שבדיה|אמנות מס 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

אפריל 2015 

הסקירה להלן, המתפרסמת כאן אחת לחודש, עוסקת בהתפתחויות ושינויים בדיני המס במדינות שונות ברחבי העולם. כמו כן, סקירה זאת כוללת התייחסות לאמנות מס חדשות וכן פרוטוקולים לאמנות מס, שנחתמו, תוקנו או נכנסו לתוקף. 

צ'ילה

פורסם חוזר מס' 8 של רשות המסים Servicio de Impuestos Internos – SIIבנושא יישום התוכנית לגילוי מרצון על חשבונות בנק בחו"ל

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו:

התוכנית החדשה לגילוי מרצון

הנוהל החדש לגילוי מרצון, 2014

גילוי מרצון הוראת שעה, 2014

נוהל גילוי מרצון: טבלת השוואה 

הודו

פורסמה תוכנית ממשלתית להפחתת שיעור מס החברות מ 30% ל 25%, תהליך שיימשך ארבע שנים, ובמסגרת זאת יבוטלו הטבות מס שונות.

להרחבה בנושא המיסוי בהודו, ראו:

מתי תשלום עבור תוכנה לא ייחשב כתמלוגים?

הודו: תיקון פקודת מס הכנסה

פסק דין בהודו בנושא מוסד קבע 

בריטניה

אזרחים מרוסיה שהם בעלי חשבונות בנק בבריטניה נתבקשו לאחרונה להצהיר על מקור הכסף בחשבונות הבנק שלהם. דרישה זאת הגיעה מהרשויות בבריטניה המנסות לברר את מקור הכסף בחשבונות הבנק של האזרחים מרוסיה במטרה למנוע הלבנת הון והעלמות מס. בהתאם להערכות, כ- 300 אלף אזרחים מרוסיה מחזיקים חשבונות בנק בבריטניה, רובם מתגוררים בבריטניה, וחלק אחר גרים ברוסיה אך מחזיקים את כספם בבריטניה. עיתון הטיימס הבריטי פרסם לאחרונה מחקר של דויטשה בנק, לפיו זרמו מרוסיה לבריטניה בעשור האחרון כ־100 מיליארד ליש"ט ממקורות לא-ברורים. 

ממשלת רוסיה סבורה כי הכספים של אזרחיה בחשבונות הבנק בבריטניה, ובמקלטי מס ברחבי העולם, אינם מדווחים כדין ולא משולם מס על הרווחים. התוכנית לגילוי מרצון אשר יזמה רוסיה בהקשר זה, לא נחלה הצלחה עד כה. כעת נעשים ניסיונות נוספים להחיות את התוכנית לגילוי מרצון תוך הבטחת תנאים טובים לאלו שידווחו בזמן.

להרחבה ביחס למיסוי בבריטניה, ראו: מדריך מיסוי - בריטניה

להרחבה בנושא גילוי מרצון בישראל, ראו: גילוי מרצון - מדריך ליישום ההוראות   

רוסיה

משרד האוצר הרוסי פרסם הבהרה ביחס לתחולת הוראות פטור השתתפות (סעיף 284 לחוק המס) במקרה של חברת האם המבצעת שינוי מבנה.

להרחבה בנושא חברת החזקות, ראו: מדריך למיסוי חברת החזקות (פטור השתתפות), כולל המלצות לתכנון מס 

שבדיה

רשויות המס בשבדיה פרסמו הבהרה ביחס לאפשרות שבו אנשים העובדים מהבית עבור חברות זרות יגרמו לתוצאה של קיום מוסד קבע בשבדיה. הכוונה היא בעיקר לעבודה קבועה מהבית ולא עבודה על בסיס מזדמן וארעי.

להרחבה ביחס להיבטי המיסוי של מוסד קבע, ראו: מוסד קבע - מדריך לתכנון מס 

אמנות מס

פורטוגל-גיאורגיה: האמנה למניעת כפל מס בין פורטוגל לגיאורגיה אושררה על ידי פורטוגל.

בריטניה-בולגריה: אמנה למניעת כפל מס נחתמה בין בריטניה לבולגריה.
אוסטריה-בלרוס: פורסם פרוטוקול לאמנה למניעת כפל מס בין אוסטריה לבלרוס, הכולל תיקון לסעיף 26 בנושא העברת מידע.

 

להרחבה בנושא אמנות מס של ישראל, ראו: מדריך אמנות המס של ישראל (כולל תכנוני מס)

לעדכונים שוטפים בנושא שינויים במסים במדינות שונות בעולם, ראו: עדכוני מיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט