הבנקים דורשים הצהרות על הכסף בחשבון 

תושב חוץ|מקור הכסף|חשבון בנק 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2014 

בנק ישראל פרסם טיוטת נוהל שיחייב את הבנקים לדרוש מלקוחותיהם הזרים, בין היתר, להצהיר על כך כי שולם מס כדין במדינה הרלוונטית על הכספים שבחשבונותיהם. בנוסף, הלקוחות הזרים יידרשו לחתום על מסמכים שונים כמפורט להלן. הטיוטה החדשה אשר נשלחה לבנקים בישראל על ידי המפקח על הבנקים דודו זקן, תגרום ככל הנראה לנטישת לקוחות והעברת כספים למדינות אחרות. 

בנק ישראל מנמק את הסיבה לנוהל החדש בכך שבשנים האחרונות מתקיימת פעילות נחושה ונמרצת של מדינות שונות באיתור כספים של תושביהן המוחזקים מחוץ למדינה ואכיפת חוקי המס. המגמה הבינלאומית הזאת עלולה לדעת בנק ישראל להגדיל את החשיפה של הבנקים הישראליים לסיכוני ציות וכן לסיכוני מוניטין, ומחייבת אותם להיערכות נאותה הן מול הלקוחות הקיימים והן מול החדשים. 

הנוהל החדש

בטיוטה מפרט בנק ישראל את הרגולציה החדשה אשר תחייב את הבנקים בישראל לדרוש חתימה על מסמכים שונים מלקוחותיהם שהם תושבי חוץ. בהתאם לטיוטת הנוהל, כל לקוח בנק בישראל שהוא תושב חוץ, יצטרך להציג נתונים על מקור הכסף בחשבון הבנק והכנסתו וכן להצהיר כי שילם מס כחוק במדינתו. 

בנוסף לאמור, יצטרך הלקוח שהוא תושב חוץ לחתום על טופס ויתור על הסודיות הבנקאית כך שהבנקים בישראל יוכלו להעביר את המידע לרשויות בחו"ל. הבנקים בישראל יחויבו גם לנקוט הליכים שונים לבירור המדינות שבהן הלקוח חייב במס. הנוהל החדש מסתמך, בין היתר, על הנחיות ארגון ה-OECD בנושא העברת מידע אוטומטי, הניסיון שנצבר בעניין זה בבנקים בשוויץ, והוראות FATCA בארצות הברית. 

ראו גם:

חוק בעניין זיהוי בעל חשבון בנק 
דיווח מבנקים בישראל לרשויות המס בארה"ב
השינויים הצפויים בחילופי המידע בין מדינות

לקוחות בסיכון

בהתאם לנוהל החדש, בנקים בישראל יצטרכו לקבוע וליישם נהלים בנוגע לסיווג לקוחות תושבי חוץ כלקוחות בסיכון גבוה, וכן יצטרכו לקבוע את מדרג הסמכויות בבנק לאישור פתיחת חשבון, ניהול וביצוע עסקאות בעבור לקוחות אלה. זאת ועוד, בנק ישראל מאפשר לבנקים בישראל שלא לפתוח חשבון בנק ללקוחות תושבי חוץ שלא יספקו את כל הפרטים הנדרשים כאמור, ובמקרים מתאימים גם להקפיא חשבון בנק זאת באותם מקרים החושפים את הבנק לסיכון של עבירות על חוקי מס בחו"ל. 

חוסר האחידות בבנקים

בנק הפועלים ולאומי לא המתינו להנחיות של בנק ישראל והחלו בשנה האחרונה ליישם באגרסיביות נהלים פנימיים שלהם בעניין זה. בנקים אחרים התעלמו מכך והצליחו לקבל לקוחות זרים רבים על חשבון הבנקים הגדולים. 

חוסר הבהירות והאחידות בדרישות הבנקים השונים מלקוחותיהם, וכמובן תלונות רבות של לקוחות תושבי החוץ בנושא זה, גרמו לבנק ישראל לקבוע הנחיות אחידות שאמורות להיות מיושמות בקרוב על ידי כל הבנקים בישראל.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

טואול - בניית אתרים