מיסוי בהעברת קניין רוחני לחברה זרה 

חברה זרה|ידע|מכירה|קניין רוחני 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

דצמבר 2013  

יזמים מישראל נדרשים לעיתים להעביר קניין רוחני שפיתחו לחברה זרה מסיבות שונות. יזמים יידרשו להעביר קניין רוחני שפיתחו לחברה זרה מסיבות שונות ומגוונות. כך לדוגמא, אם שוק היעד למכירות בעתיד צפוי להיות מחוץ לישראל, הרי שיש הגיון להקים חברה זרה. סיבה נוספת היא דרישת המשקיעים העשויים להתנות את ההשקעה שלהם בהקמת חברה זרה, בין היתר, כדי לאפשר הנפקה עתידית של החברה באחת הבורסות בחו"ל. מדובר בפעולה פשוטה יחסית, אך היא עשויה להיות מסובכת מאוד מבחינת השלכות המס ותכנון מס

החיוב במס

במקרים רבים לקניין הרוחני יש שווי מסוים, ועל כן העברתו למשקיעים מהווה אירוע מס. אם מדובר בחברה ישראלית המחזיקה בקניין רוחני ומוכרת אותו למשקיעים, מכירת הקניין הרוחני בלבד תחייב את בעלי המניות בחברה הישראלית הנרכשת לחלק את הכסף שנכנס לחברה כדיבידנד או לפרק את החברה, וכך נוצרים 2 אירועי מס: הראשון ברמת החברה (25%), השני ברמת בעלי המניות (עד 32%). המשמעות היא חיוב במס כולל בשיעור של מעל 50%. 

העברת נכס הקניין הרוחני בפטור ממס בהתאם להוראות בנושא שינויי מבנה לפי חלק ה2 לפקודה, עשויה להיתקל בקשיים היות ומדובר בחברה זרה המחייב אישור מנהל רשות המסים. קושי נוסף הוא שגיוסם של משקיעים לחברה הזרה עשוי להפר את התנאים לשינוי מבנה פטור. 

תכנון מס

חברות בינלאומיות הרוכשות חברות טכנולוגיה ישראליות רוכשות את המניות, ובהמשך - לכאורה ללא קשר לעסקה הראשית, מעבירות החברות הרוכשות את הקניין הרוחני של החברה לחברות קשורות אליהן במחיר נמוך משמעותית. אלא, שרשות המסים אינה אוהבת את הפרקטיקה הזאת. קיימים היום מספר מקרים הנידונים בימים אלה בבתי המשפט העוסקים בעניין זה. 

לעניין זה, ראו:

עמדת רשות המסים בעניין שינוי מודל עסקי

שינוי המודל העסקי: תכנוני מס 

חברה זרה באירופה

מדינות באירופה מציעות משטרי מס מטיבים להכנסות מפטנטים ותמלוגים (Patent Box או Innovation Box). כך לדוגמא, החל בבריטניה הכנסות מפטנטים וכן הכנסות מפעילויות IP בתנאים מסוימים ימוסו בשיעור מס חברות אפקטיבי של 10%.  בלוקסמבורג קיים משטר מס מיוחד המכונה – Intellectual Property Regime. בהתאם למשטר המס המיוחד בלוקסמבורג, שיעור מס החברות האפקטיבי הוא 5.8% בלבד במקום מס החברות הרגיל העומד על 28.8%. להרחבה בעניין זה, ראו: משטר מס מיוחד בנוגע להכנסות מפטנטים.

כדאי גם לשקול הקמת חברה במקלט מס

ראו גם המאמר לידיעתכם שפרסמתי  בנושא העברת ידע מישראל לחו"ל: השלכות המס וסוגיות רגולטוריות נוספות, "רואה החשבון" (אוגוסט 2008). 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט