פיצול תא משפחתי לענייני מס
 

תושב|ישראל|מסים|הכנסות 

ד"ר אבי נוב, עו"ד 

יולי 2013 

אדם העובד בחו"ל, אך אשתו וילדיו בישראל, עשוי להיחשב כתושב חוץ בתנאים מסוימים. השאלה היא היכן מרכז החיים של אותו אדם, והאם ניתן לפצל את התא המשפחתי לשני מרכזי חיים, כך שמרכז החיים של האישה יהיה בישראל ומרכז החיים של הבעל בחו"ל, או להיפך? להלן מספר דוגמאות של פסקי דין מהם ניתן ללמוד כי ניתן לפצל את התא המשפחתי לשני מרכזי חיים. שימו לב – קיימים עוד מספר פסקי דין התומכים בעמדה זאת. 

להרחבה בנושא תושבות, ראו: מדריך לתושבות לענייני מס. ראו גם: חוזר מס הכנסה 1/2012 בנושא מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל


פרשת רביבו

השופט טירקל בפרשת רביבו (ה"פ (ב"ש) 207/95 ר חזן נ' רביבו, ניתן ביום 28.11.95), קבע כי -

"דומני שבימינו תש כוחה של ההנחה ש'ביתו זו אשתו' (בפרפרזה על הדברים במסכת גיטין נ"ב, ע"א) ואין לייחס לה עוד את המשקל שהיה לה ... לפני יותר מארבעים שנה. בהקשר זה עולה השאלה המעניינת אם יש להוסיף ולדבוק בהשקפה שלכל משפחה 'מרכז חיים' אחד, או שיש מקום לדעה שיכולים להיות לה שני 'מרכזי חיים'; האם יש להמשיך ולראות גם היום את המשפחה כמין עיגול, שיש לו מרכז אחד, או שיש לראותה כמין אליפסה, שיש לה שני מרכזים?! בתקופתנו מתרבות והולכות המשפחות שבהן חיים בני הזוג בשני מקומות שונים באותה מדינה, ואף במדינות שונות, מקיימים למעשה משקי בית נפרדים ונפגשים לעיתים מזומנות באחד משני מקומות המגורים של המשפחה. הבית, במשמעותו עתיקת היומין, איננו עוד הבית שהיה, על כל המשתמע מכך. (עיין בספרו המעניין של אלבין טופלר, 'הלם העתיד', חלק שני 'ארעיות', בפרק החמישי 'מקומות - סוג חדש של נוודים', הוצאת עם עובד, 1973, עמ'  45ואילך, 64ואילך)."


צייגר נגד פקיד שומה אילת 

בפסק הדין בעניין צייגר משה שניתן בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, נקבע ביחס לתושבותו של היחיד כך: "יש ותתקיימנה נסיבות בהן מקום 'מרכז חייו' של פלוני-לאמור מקום מגורי הקבע שלו, יהיה שונה ממקום מרכז החיים של אשתו וילדיו – וזאת כאשר 'מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים' של אותו פלוני מצביעים על פיצול 'מרכז החיים' ומקום מגורי הקבע בין אותו פלוני לבין בני משפחתו".
 

ספיר נגד פקיד שומה כפר סבא

פסק דין עמ"ה 1072-07, ספיר נגד פקיד שומה כפר סבא (בית המשפט המחוזי בתל‑אביב‑יפו), שניתן על ידי השופט מגן אלטוביה, עוסק בשאלה האם נישום יכול להיחשב כתושב חוץ לצורכי מס, גם אם משפחתו מתגוררת בארץ. בית במשפט קיבל את טענת הנישום, וקבע כי מירב הזיקות מצביעות, כי מרכז חייו של המערער בשנות המס 2002 עד 2005 הינו בסינגפור, וזאת, למרות העובדה שאשתו הינה תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.  

השופט אלטוביה מגן כתב בפסק הדין כי: "למרות החלטתה של אשתו לקבוע את מרכז חייה בישראל, בחר ספיר לקבוע את מרכז חייו בסינגפור ופעל להגשמת בחירתו זו במשך תקופה ארוכה. עובדת היותם נשואים אינה יכולה לשמש משקל נגד כנגד כל שאר הזיקות".


לתקצירי פסקי דין בתחום המיסוי, ראו: 
פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

 

2all - בניית אתרי אינטרנט