חברות ארנק על הכוונת של רשות המסים

שכירים|מיסים|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

אוקטובר 2012

מנהל רשות המסים הודיעה בחודש אוקטובר 2012 על שתי חלופות למיסוי חברות ארנק וגם חברות החזקה הפרטיות שגיבש צוות מיוחד, הכולל את יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, אבי ליכט, המשנה ליועמ"ש; פרידה ישראלי, הממונה על הכנסות המדינה ואיל אפשטיין, סגן בכיר לממונה על התקציבים. חברות הארנק הוא כינוי בעייתי שניתן על ידי רשות המסים לחברות שלכאורה לא מתקיימת בהן פעילות כלכלית. לטענת רשות המסים חברות הארנק מוקמות על ידי שכירים במטרה להימנע מתשלום מסים בשיעור המס השולי הגבוה.

להרחבה בנושא זה, ראו:

חברות ארנק – מדריך מיסים

ההמלצות בעניין חברות הארנק

ההמלצות לסגירת מקלט המס של "חברות הארנק"

מיסוי סוגים שונים של חברות ארנק - טבלת סיכום

תכנון מס

שכירים בעלי הכנסות גבוהות יכולים באמצעות תכנון מס לחסוך בתשלומי מיסים במידה ניכרת. יתירה מכך, תכנון המס מאפשר באותה הזדמנות גם לחסוך בתשלומי ביטוח לאומי ומס בריאות.

בהתאם להמלצות חקיקת המס בעקבות טרכטנברג, החל משנת המס 2012, שיעור מס ההכנסה יוגדל על בעלי הכנסה גבוהה החל מ-40 אלף ש"ח לחודש כך ששיעור המס על מדרגת המס העליונה יוגדל משיעור של 44% לשיעור של 48%. כמו כן יוטל מס נוסף בשיעור של 2% על הכנסתו החייבת של אדם העולה על מיליון ש"ח לשנת מס (הכנסה חודשית של כ-83 אלף ש"ח), מכל מקור שהוא (משכורת, עסק, משלח יד, ריבית, דיבידנד, רווח הון וכו'). אלא, שבאמצעות תכנון מס ניתן להפחית ביותר מחצי את תשלומי המס השוטפים, וגם לחסוך בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. אם אדם בעל הכנסה גבוהה מקים חברה בע"מ, ומספק את שירותיו באמצעות תאגיד שבשליטתו, הרי שבמקום להיות כפוף לשיעורי המס השוליים הגבוהים (48%-50%), הוא ישלם מס שוטף בשיעור של 25% בלבד וזאת בהנחה שהכסף לא יימשך מהחברה כדיבידנד. להרחבה בעניין זה, ראו: מושכים רווחים ללא מיסים - תכנוני מס.

ראו גם:

ההצעה של רשות המסים

הוועדה מונתה על ידי שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בהמשך לדו"ח ועדת טרכטנברג, שהמליץ לבחון את היבטי המס הכרוכים בהתאגדותם של יחידים בחברות הארנק והקמת חברות החזקה פרטיות תוך שמירה על עקרון השקילות המיסויית, לפיה לשכיר לא יהיה יתרון מיסויי במתן שירותים באמצעות חברה בבעלותו.

מנהל רשות המסים הציג בפני לשכת רו"ח, לשכת עוה"ד, ולשכת יועצי המס ולשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, הצעה למיסוי חברות ארנק. לדעתו של מנהל רשות המסים והצוות המיוחד, יש מקום למסות את הרווחים הבלתי-מחולקים שצמחו בחברות הארנק ובחברות ההחזקה באופן שוטף, בהתאם לאחת משתי החלופות המפורטות להלן.

 

שתי חלופות למיסוי חברות ארנק

החלופה הראשונה - מדובר בחיוב במס של בעלי מניות שהם יחידים בגין מחצית מרווחי חברות הארנק שלא חולקו בשנת המס. כך לא תהיה אפשרות לבעלי המניות לדחות את המיסוי למועד נוח יותר מבחינתם אשר ייתכן כי לא יגיע לעולם.

החלופה השנייה - מוצע טיפול בכלל החברות במשק בעלות רווחיות גבוהה כך שהן יחויבו מדי שנה בהיטל ליניארי בשיעור של 4%-8%, בגין מרכיב המס הנובע מהעודפים הבלתי-מחולקים שלהן.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

2all - בניית אתרי אינטרנט