טופס 150

הצהרה|חברה זרה|דו"ח שנתי

ד"ר אבי נוב, עו"ד*

יוני 2012

א. מבוא
 
אחד הטפסים שרשות המסים דורשת לצרף לדוח השנתי, הוא טופס 150 המהווה הצהרה על החזקה בחברה זרה. טופס 150 מכונה "הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ". טופס 150, המהווה נספח לדוח השנתי, מיועד הן ליחיד תושב ישראל או חברה ישראלית, המחזיקים בחברה זרה.

כפי שאסביר להלן, המטרה של טופס 150 המחודש היא להעניק לרשות המסים כלים נוספים שיקלו עליה לאכוף את הוראות המס האנטי התכנוניות בפקודת מס הכנסה, ובמיוחד לעניין חברה נשלטת זרה (חנ"ז) ולעניין "שליטה וניהול".

ב. טופס 150 המעודכן

בחודש מאי 2012 עודכן טופס 150 ונכללו בו שינויים משמעותיים. השינויים המרכזיים בטופס החדש בנוסף לדרישות שהיו קיימות בטופס הישן, הינן דיווח נוסף ביחס לנתונים הבאים:

· החזקות גם בעקיפין בחברות זרות.

· התאריך המוקדם ביותר בו נרכשו זכויות בחברה הזרה.

· מדינת התושבות (בנוסף על מדינת ההתאגדות).

· סיווג החברה הזרה לצורכי מס במדינה הזרה - האם מדובר בחברה שקופה דוגמת LLC אמריקאי. להרחבה בנושא LLC אמריקאי, ראו: השקעות בארצות הברית באמצעות LLC.

· קיומו של נושא משרה או חבר הנהלה תושב ישראל בחברה הזרה.

· התייחסות מפורשת (נדרשת תשובה של: כן/לא) לסיווג הכנסות החברה הזרה: האם "עיקר הכנסותיה הינן פסיביות" (ריבית, דיבידנד, תמלוגים, דמי שכירות ורווחי הון), גם אם הללו "הגיעו כדי עסק", זאת תוך הנחייה בדבר הכללת הכנסות פסיביות פטורות או שאינן בבסיס המס במדינת התושבות של החברה הזרה, בכלל ההכנסות הפסיביות לעניין מבחן רוב ההכנסות (ראו לעניין זה חוזרי מס הכנסה מס' 5/03 ו- 13/11).

· יש לציין האם החברה עוסקת במשלח יד מיוחד.

ג. עיקר הכנסות החברה הזרה - פסיביות

הדרישה לעניין דיווח על ההכנסות הפסיביות בטופס 150 כאמור נועדה לאפשר לרשות המסים לבחון את תחולת הוראות החנ"ז ביחס לבעל השליטה בחברה הזרה. להרחבה בנושא חנ"ז וחמי"ז, ראו: מדריך להוראות חנ"ז (cfc) וחמי"ז, כולל המלצות לתכנון מס.

להרחבה בנושא דיווחים לרשות המסים, ראו: מדריך לדיווחים למס הכנסה (מיסוי בינלאומי).

עם זאת, ההצהרה הזאת לעניין ההכנסות הפאסיביות של החברה הזרה אינה קובעת דבר לעניין תחולת הוראות חנ"ז ביחס לחברה הזרה לצורך בחינת תנאי החנ"ז והגדרת "רווחים שלא שולמו". כמו כן, הדיווח חל ביחס לבעלי מניות בחברה זרה, אך החיוב בדיבידנד רעיוני (במידה והחברה תסווג כחנ"ז), יחול רק ביחס לבעלי שליטה בחברה הזרה.

ד. נושא משרה או מנהל תושב ישראל

הדרישה לעניין דיווח בטופס 150 כאמור על קיומו של נושא משרה או חבר הנהלה תושב ישראלבחברה הזרה, נועדה לאפשר לרשות המסים לבחון את סוגיית "השליטה והניהול" ביחס לחברה הזרה. להרחבה בנושא תושבות (יחיד וחברה), ראו: מדריך לתושבות לענייני מס.

ראו גם:

מדריך לדין וחשבון השנתי במס הכנסה

דיווח על הכנסות מחו"ל

תושב חוזר או עולה חדש המחזיק בחברה זרה

 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים