החייבים בדיווח בהתאם לסוג הנאמנות

יוצר|נהנה|בר שומה|נאמן|טופס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

הטבלה להלן מפרטת את החייבים השונים בהגשת הדוח השנתי הכולל הכנסות נאמנות והטפסים שבאמצעותם יוגשו, מתוך הוראת ביצוע של רשות המסים בעניין זה:

סעיף

חלופה

סוג הנאמנות

נאמנות תושבי ישראל

נאמנות יוצר תושב חוץ

נאמנות צוואה ישראלית

75ז(ח)

יוצר בר שומה ובר חיוב

היוצר, בטופס 1301

הנאמן פטור מהגשה

-

-

75יב(ה)

נהנה בר שומה ובר חיוב

-

-

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן פטור מהגשה

75ז(ז)/

75יב(ו)

נהנה בר שומה ובר חיוב-

בעקבות חלוקה

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327 *

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327

75ו1

יוצר מייצג

היוצר, בטופס 1327

הנאמן פטור מהגשה

-

-

75ו1

נהנה מייצג

-

-

היוצר, בטופס 1327

הנאמן פטור מהגשה

* רק לגבי הכנסות המופקות או הנצמחות בישראל

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנוני מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים