טבלה - דיווחים וטפסים במיסוי נאמנויות

נאמן|נהנה|טופס|דוח|הכנסות

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2011

בהתאם לפרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה, נדרשים דיווחים לאירועים שונים בחיי הנאמנות או להכנסות הנאמנות ובכללם דוחות שנתיים, הודעות והצהרות המהוות נספח לדוח שנתי, וכן הודעות והצהרות נפרדות שאינן מצורפות כנספח לדוח השנתי. להלן טבלה מסכמת מתוך הוראת ביצוע של רשות המסים בעניין זה:

טופס

שם טופס

מועד הדיווח

הערות

בהקניה

כל שנה

בחלוקה

1327

דוח לנאמן בנאמנות

לא

כו

לא

1301

דוח ליחיד

לא

כן

לא

141

הצהרה על נאמנות בלתי הדירה

כן

כן

לא

רק אם מדובר בנאמנות מסוג זה

142

הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה

לא

כן

לא

אם נבחרה חלופה זו

143

הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ

כן

כן

לא

רק אם מדובר בנאמנות מסוג זה

144

הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג

לא

לא

לא

בעת הגשת הדוח השנתי הראשון המוגש לאחר הבחירה בחלופה זו

147

הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות

כן

לא

לא

תוך 90 ימים מיום היצירה, למעט חריגים (עולה חדש ותושב חוזר)

148

הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה

כן

לא

לא

אם נבחרה חלופה זו. ניתן להגיש ההודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי הראשון לשנת יצירת הנאמנות

149

הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס

לא

לא

כו

עם הגשת הדוח השנתי לשנת החלוקה או עד 30.4 בשנה העוקבת לחלוקה- לפי הענין

151ח

הודעה על פרטי נאמנות

לא

כן

לא

נספח לדוח שנתי

להרחבה בנושא מיסוי נאמנויות, ראו: מדריך למיסוי נאמנויות, כולל המלצות לתכנוני מס.

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל avinov@bezeqint.net 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים