בלטינסקי נ' פ"ש עכו - תקציר פסק דין 

ע"מ 28132-04-10 בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו

בפסק הדין בעניין בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו, שניתן ביום 6 במרץ 2012, בבית המשפט המחוזי בחיפה, נדונה זכותה של המערערת ליהנות מהקלות מס והנחות הניתנות על פי דין לתושבי נהרייה. המערערת טענה כי היא התגוררה בדירת הוריה בנהרייה אך היא החזיקה דירות שכורות באזורים אחרים בשל צרכי העבודה. לטענת המערערת, מרכז חייה נותר בכל השנים האמורות בנהרייה. פקיד השומה לא קיבל את טענותיה של המערערת, ובשומות שהוציא לה נדרשה לשלם את המס המגיע בשל הכנסותיה ללא ההנחה הניתנת לתושבי נהריה. בית המשפט המחוזי דחה את הערעורים (למעט הערעור ביחס לשנת 2000, שהתקבל בהסכמה).

הטבות מס ליישובים

עד שנת 2003 הוענקו הטבות והקלות מס לתושבי הצפון בתקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובי גבול הצפון), תשמ"ו-1985. אולם, בשנת 2003 תוקן סעיף 11 לפקודת מס הכנסה ומאותו מועד הזכאות להנחות קבועה בסעיף זה. המבחן "לתושבות" בישוב מזכה, השתנה בין האמור בתקנות ההנחות לבין הוראת סעיף 11 לפקודת מס הכנסה. התקנות אמנם מפנות למקום מגורי הנישום, אך פקודת מס הכנסה מפנה למקום המהווה מרכז חייו של הנישום.

בסעיף 11 לפקודת מס הכנסה, כפי שתוקן בשנת 2003, הוענקו ההטבות לתושבי הישובים שפורטו בתוספת. הגדרת "תושב" לצורך קבלת ההטבות הינה:

"תושב" – בישוב מסוים, יחיד שמרכז חייו באותו ישוב".

מרכז חיים

לצורך איתור מרכז חייו של אדם מקובל לעשות שימוש במבחן משולב, פיזי-אובייקטיבי וסובייקטיבי.

המבחן האובייקטיבי בודק את הזיקות הפיזיות של האדם למקום מסוים. זיקות אלו יכללו את:

  • מקום מגוריו העיקרי;
  • מקום מגורי בני משפחתו;
  • מקום עבודתו או מקום הפקת הכנסותיו;
  • מקום הימצאם של עיקר נכסיו או לכל הפחות של נכסיו החשובים;
  • המקום בו הוא נוהג לבצע את קניותיו;
  • המקום בו הוא מעורב בחיי הקהילה;
  • מקום חינוך ילדיו; מקום המצאות בן זוגו וכו'.

המבחן הסובייקטיבי בוחן אחר הזיקות הנפשיות של הנישום, כמו המקום אליו הוא מרגיש שייכות; המקום שבו הוא מתכנן את המשך חייו; וכו'.

להרחבה בנושא זה, ראו: ע"א 9734/02 לקסן ישראל בע"מ נ' פקיד שומה אילת, פ"ד נח(5) 499 (2004); ע"א 3423/01 בנדר נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (ניתן ביום 26/5/03); בג"צ 4164/94 נוה דקלים - אגודה קהילתית כפרית של הפועל המזרחי בע"מ נ' נציב מס הכנסה, פ"ד מח(5) 194 (1994); בג"צ 4472/90 מועצה מקומית אורנית נ' שר האוצר, פ"ד מו(1) 95 (1991); בג"צ 678/88 כפר ורדים נ' שר האוצר, פ"ד מג(2) 501 (1989)).

למרות זאת, בית המשפט קובע כי המבחן המכריע הינו מציאות החיים. משמע, כאשר מירב הזיקות האובייקטיביות מצביעות על מקום מגורים מסוים, לא יהיה די ברצונו הסובייקטיבי של הנישום, כדי לשנות את הקביעה ביחס למרכז חייו.

להרחבה, ראו: 
תושב ישראל לענייני מס
מדריך לתושבות לענייני מס

בית המשפט מסתמך על פסיקה קודמת לפיה המבחן המכריע הינו מציאות החיים, כפי שהתרחשה הלכה למעשה (בג"צ 282/88 עווד נ' יצחק שמיר – ראש הממשלה ושר הפנים, פ"ד מב(2) 424 (1988)). המשמעות היא, שאם מירב הזיקות האובייקטיביות מצביעות על מקום מגורים מסוים, לא יהיה די במבחן הסובייקטיבי, דהיינו ברצונו הסובייקטיבי של הנישום, כדי לשנות את הקביעה ביחס למרכז חייו (ראה גם ו"ע (י-ם) 138/05 סלוק נ' ועדת הזכאות לפי חוק יישום תוכנית ההתנתקות, תשס"ה-2005 [פורסם בנבו] (ניתן ביום 28/8/06)).

לתקצירי פסקי דין נוספים בתחום המיסוי הבינלאומי, ראו: פסקי דין מיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה 

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי 

נכתב על ידי ד"ר אבי נוב, עו"ד

2all - בניית אתרי אינטרנט