כך תתמקחו עם מס הכנסה

מס הכנסה|הפחתת מסים|תכנון מס

ד"ר אבי נוב, עו"ד

ינואר 2012

נישומים אינם תמיד מודעים לכך שניתן באמצעות מגוון אסטרטגיות ופעולות שונות להפחית את תשלומי המס בצורה משמעותית, לרבות הפחתת תשלומי ריבית, הצמדה וקנסות. כמו שמתמקחים בשוק, ניתן להתמקח עם פקידי השומה על גובה תשלום המס, הריבית והקנסות.

היעזרות בעורכי דין במקרה זה היא קריטית, שכן אסטרטגיית המיקוח מושפעת מהיכולת לעשות שימוש אפקטיבי בהוראות בפקודת מס הכנסה, ובמקרים הרלוונטיים גם בהוראות שבאמנות המס של ישראל. בתחילה אסקור שתי אסטרטגיות שהן מיוחדות לבעלי עסקים, ולבסוף אסטרטגיות ופעולות נוספות המתאימות לכלל הנישומים.

דחיית תשלומי מס הכנסה

האסטרטגיה הראשונה אינה הפחתת תשלום המס אלא דחיית מועד התשלום של המס. כידוע מס נדחה הוא מס שנחסך, ולפיכך עסק שיש לו בעיות של תזרים מזומנים, יכול לפנות לרשות המסים בבקשה לדחות את תשלום המס. רצוי לעשות זאת מוקדם ככל האפשר בכדי למנוע חשיפה פלילית.

החוק העניק לפקיד השומה סמכות לדחות את תשלום המס לתקופה שימצא אותה לנכונה, ובלבד שהנישום ישלם, בסוף תקופת הדחייה, הפרשי הצמדה בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

במקרים חריגים ניתן אף להימנע מתשלומי ריבית והפרשי הצמדה. מפסיקת בתי המשפט עולה כי קיימת חובה לבחון כל מקרה לגופו, לשקול ולהחליט אם בנסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה יש מקום להפחית את חיובי הריבית וההצמדה או לבטלם כליל.

הפחתת מקדמות

עסקים חייבים לשלם בכל חודש מקדמות, על חשבון המס לאותה שנה, בשיעור מסוים ממחזור העסקאות או בסכום קבוע בכל חודש. תשלומים אלו מכונים "מקדמות". כשהעסק בקשיים, רצוי לבקש הפחתה של שיעור המקדמות או אף ביטול המקדמות, בהתאם להכנסות הצפויות.

כאשר מבקש הנישום להקטין את המקדמות כשהטיעון הוא ירידה בהכנסות, רשות המסים עשויה לבקש:

  • הסברים לגבי אופן החישוב של המקדמה המבוקשת.
  • הגשת דו"חות על ההכנסות מתחילת השנה.
  • הסברים ביחס לשנים קודמות.

הסדרים ביחס לחובות מס

במידה ונוצרו חובות למס הכנסה, רצוי להגיע בהקדם להסדר פריסת חובות עם פקיד השומה. ניתן לבקש לשלם את חוב המס במשך 24 חודשים. מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי הודיע לאחרונה כי הוא הרחיב את הסמכויות המאפשרות פריסת חובות מס מדוחות תקופתיים ומשומה, ופריסת תשלומים רחבה יותר לנישומים צייתנים, שבתקופות כתיקונן שילמו את מיסיהם במועד.

במסגרת ההסדר, רצוי גם לבקש להפחית את הריבית, הפרשי ההצמדה וכן הקנסות שנצברו על החוב. במקרים חריגים, ניתן יהיה אף לבטל לחלוטין את הריבית והקנסות שנצברו.

הכנסות בחו"ל

אם אתם מחזיקים בחשבון בנק בחו"ל ולא דיווחתם על ההכנסות שלכם ולפיכך גם לא שילמתם על כך מס בישראל, יש כעת הזדמנות לבצע מהלך של גילוי מרצון אשר אמור להקנות חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס, וגם הקלות במישור הגבייה. להרחבה בעניין זה, ראו: גילוי מרצון: הזדמנות לבעלי חשבון בנק בחו"ל.

שימו לב - בהתאם להודעת רשות המסים, מי שיגיש את הבקשה לגילוי מרצון עד סוף חודש יוני 2012, יוכל ליהנות מהקלות מס נדיבות: תשלום המס בגין ההכנסות הבלתי מדווחות ללא ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות.

תכנון מס

בצד הדרכים האמורות לדחיית תשלומי מסים, ניתן להמנע מתשלומי מיסים גם באמצעות שימוש באסטרטגיות של תכנון מס. הכוונה היא לניצול הוראות בחקיקת המס על מנת לצמצם את חבות המס.

חשוב לפעול בחוכמה, בכדי למנוע תביעות לתשלום מצד רשויות המס. החשש הוא כי לסכום החוב יתווספו ריביות וקנסות, והנישומים יהיו גם חשופים לסנקציות פליליות.
 

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה במייל: avinov@bezeqint.net

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים