טבלה - הוצאות מוכרות בנסיעה לחו"ל

מעודכן לשנת 2013 

ד"ר אבי נוב, עו"ד

פירוט ההוצאה

ההגבלה

א. הוצאות לרכישת כרטיסי טיסה:

1) במחלקת תיירים או עסקים
 

מותרות מלוא ההוצאות

2) במחלקה ראשונה

מותרות ההוצאות עד לגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה

ב. הוצאות לינה ("הוצאות לינה מוכרות"):

1) בנסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות:

א. 7 לינות ראשונות
 

מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ- 259$ ללינה

ב. מהלינה השמינית ואילך

עד וכולל 114$ ללינה – מותרות מלוא ההוצאות.

מעל 114$ ללינה – מותרות הוצאות בשיעור 75% מהן. לא פחות מ – 114$ ללינה ולא יותר מ- 194.25$

2) בנסיעה שכלולה יותר מ- 90 לינות (לעניין מנין הלינות – שתי נסיעות או יותר שבניהן היתה שהייה רצופה בישראל של פחות מ- 14 יום- ייחשבו לנסיעה אחת)
 

מותרות מלוא ההוצאות אך לא יותר מ- 114$ ללינה

ג. הוצאות שהייה אחרות (כגון - אוכל, דמי שירות, כביסה וכיוצ"ב):

(1) אם נדרשו הוצאות לינה

עד 73$ לכל יום שהייה

(2) אם לא נדרשו הוצאות לינה
 

עד 122$ לכל יום שהייה

ד. הוצאות חינוך בחו"ל בשל הילדים:

שטרם מלאו להם 18 שנים בשנת המס –

אם השהייה בחו"ל היתה בתקופה רצופה

העולה על 10 חודשים.

עד 649$ לחודש לכל ילד (הנציב ראשי לאשר יותר בהתחשב במקום המגורים ובתנאי הלימוד)

ה. הוצאות שכירות רכב בחו"ל
 

הוצאות השכירות בפועל אך לא יותר מ – 57$ ליום

ו. הוצאות עסקיות אחרות כגון:

טלפונים , אירוח ספקים או לקוחות.

מותרות מלוא ההוצאות כנגד קבלות

רשימת הארצות  בהן  ניתן להגדיל  ב-25% את סכום הוצאות הלינה: 

אוסטריה                יוון

אוסטרליה              יפן

איטליה                  לוקסמבורג

איסלנד                  נורווגיה

אירלנד                   ספרד

אנגולה                   עומאן

בלגיה                    פינלנד

גרמניה                   צרפת

דובאי                     קאטר

דנמרק                   קוריאה

הולנד                    קמרון

הונג קונג                קנדה

בריטניה                 שבדיה

טיוואן                    שוויץ

להרחבה בנושא זה, ראו: ניכוי הוצאות נסיעה לחו"ל

ניתן לקבוע פגישה עם עורך דין מיסים בהתראה קצרה  

אין לראות באמור לעיל כתחליף לחוות דעת משפטית ו/או לייעוץ משפטי

טואול - בניית אתרים